ELMALIÜTÜK
 Karşısına almış Yamaçkaya'yı
 Dağ gibi duruyor Elmalıütük
 Bağrına almış büyük yarayı
 Kim merhem sürüyor Elmalıütük
       Büyük Pınar'ında buz gibi sular        Aklıma düştükçe gözlerim dolar        Harman Pınarı'na baykuşlar konar        Suların kuruyor Elmalıütük
 Sırtında duruyor Garipçe Dede  O Pancarlığı dolduranlar nerde  Sen garip, ben garip düşmüşüz derde  Gidene soruyor Elmalıütük
       Okulu dolduran onca çocuklar        Şimdi nerdeler hani ya yoklar        Gönlü aç olup ta midesi toklar        Nerdesiniz diyor Elmalıütük
 Okulun yanında bir iki kişi  Bazen otururlar biterse işi  Canlılıktan garipliğe geçişi  Temsil mi ediyor Elmalıütük
       Mıstığın Yatağa uğramaz kimse        Pıtıraklı güler Yazı ekinse        Garip Dede kalksa atına binse        Gideni bekliyor Elmalıütük
 Tekmezardan aşınca görünür yüzün  Çoraklıkta çoğalır çamurun tozun  Kesilmiş dillerin kalmamış sözün  Güllerin soluyor Elmaliütük
       Hüyük'te karşıdan her köye bakar        Çiğdemlik gelene selamı çakar        Çifte Eşmeler'de su boşuna akar        Hiç unutulmuyor Elmalıütük
 Harmanın Kef'ten Kışla'ya inerdik  Değirmen Önüne Çallıyurt'tan giderdik  Çatal Eşme'yi ne çok severdik  Irmak gibi akıyor Elmalıütük
       Ermeral'im köy tütüyor gözümde        Aklım kaldı Yazı'sında Öz'ünde        Yanan var mı yüreğimin közünde        Köz olmuş yanıyor Elmalıütük
                         Bülent MERAL